Jeg har kaldt hjemmesiden KONDENSATOREN med henvisning til, at vi alle har brug for en sådan til opladning og opbevaring at ting, som vi daglig udsættes for, men ikke direkte kan få afladning for, idet livet jo er et samvær med andre, hvor ens opdragelse og den kultur man er opvokset i tilsiger, at vi skal have en kultiveret adfærd, som vi i fælleskab kan have et godt liv med gensidig respekt for hinanden. Der kan dog være tidspunkter, hvor man har lyst til en sparke en eller nogen i en bestemt legemsdel, og det er det min kondensator skal bruges til, og måske også lidt strøtanker fra min hverdag.